Fånga publiken

Här guidar jag dig steg för steg mot framgångsrik kommunikation, oavsett om det är inför en stor publik eller i ett personligt möte.

Kursen kostar 799 kronor exkl. moms.

"Fånga publiken är en konkret guide för att skapa riktigt bra föredrag. Med
pedagogiska videor, praktiska verktyg och användbara checklistor vägleder
Ylva hela processen från förberedelser till framträdande på scenen.
Jag har haft stor nytta av kursen när jag har planerat mina presentationer." 

Linda Olofsson
Föreståndare för Swedish Electromobility Centre

 "Den här video-serien har rustat mig för alla typer av presentationer. Kursen har gett mig ovärderliga insikter och verktyg som förbättrat mina framträdanden i olika sammanhang." 

Ragnhild Lindegren
Skadedirektör, Folksam

Vad lär du dig i kursen?

  • Trygghet och mod i alla sorters talarsituationer och möten.
  • Enkla modeller för att strukturera ditt innehåll.   
  • Tydliga strategier för hur du levererar ett budskap på ett trovärdigt sätt.   
  • Effektiva metoder för att säkerställa av att du fångar publiken och får genomslag för dina idéer. 

Vad får du?
11 kursmoduler och 5 checklistor: 

  •  förbereder du dig.
  • formulerar du dig.  
  • framför du ditt budskap. 
  • Fem checklistor med allt från målgruppskanalys, innehållsplanering, egen förberedelse, hjälpmedel och utvärdering.  

Frågor och svar

Kursen börjar direkt när du anmält dig, och det är en självstudiekurs online där du arbetar i din egen takt! Du får direkt tillgång till kursmaterialet efter att du anmält dig och väljer själv i vilken takt du vill arbeta dig fram.

Du har tillgång till kursen under ett år från anmälningsdatum!

Du betalar direkt med ett vanligt betalkort via tjänsten Stripe. Om du önskar faktura kan du kontakta Ylva direkt via supporten.

Allt du behöver är tillgång till en dator eller mobiltelefon. Papper eller anteckningsblock rekommenderas även att ha till hands.

Du kan också lära dig att fånga publiken!

Fånga publiken

799 SEK

  • Kursen som hjälper dig att genomföra ett framförande.

Köp kursen

Ylva M Andersson

Ylva har gedigen erfarenhet av att leda transformationer i olika branscher och stötta organisationer att möta ett arbetsliv i ständig förändring.

Hon är utbildad journalist och har haft flera tunga chefsbefattningar på flera av de största mediehusen såsom TV4, Sveriges Radio och Sveriges Television.

Sedan 2016 driver Ylva bolaget MAY Strategies som utvecklar ledare och deras organisationer. Hon är professionell coach för företagstoppar, chefer och entreprenörer i olika branscher och har genom åren stöttat hundratals ledare att nå sin fulla potential. Ylva är i dag en efterfrågad föreläsare och utbildare.

2022 kom hennes uppmärksammade bok Leda i ständig förändring som nominerats till flera priser och också utsetts till Årets Projektledarbok 2023.