Stresskonen – en guide till ledare i förändring och turbulens

Stresskonen är ett oumbärligt verktyg för alla ledare som vill driva förändring; hur vår intellektuella och känslomässiga kapacitet påverkas.

Stresskonen – en guide till ledare i förändring och turbulens

Stresskonen är ett oumbärligt verktyg för alla ledare som vill driva förändring. Den ger dig en fingervisning om hur vår intellektuella och känslomässiga kapacitet förändras när vi utsätts för tryck.

Detta är en kostnadsfri resurs från MAY Academy.

Ylva har gedigen erfarenhet av att leda transformationer i olika branscher och stötta organisationer att möta ett arbetsliv i ständig förändring.

Hon är utbildad journalist och har haft flera tunga chefsbefattningar på flera av de största mediehusen såsom TV4, Sveriges Radio och Sveriges Television.

Sedan 2016 driver Ylva bolaget MAY Strategies som utvecklar ledare och deras organisationer. Hon är professionell coach för företagstoppar, chefer och entreprenörer i olika branscher och har genom åren stöttat hundratals ledare att nå sin fulla potential. Ylva är i dag en efterfrågad föreläsare och utbildare.

John Smith

Developer

Highly Recommended Course. Easy to Understand, Informative, Very Well Organized. The Course is Full of Practical and Valuable for Anyone who wants to Enhance their Skills. Really Enjoyed it. Thank you!!

Course Pricing